Teacher code top Teacher code top

– Nysgjerrige lærere er viktig for framtiden

Scroll

Noen tilfeldigheter, en god dose nysgjerrighet og en fortid som gamer, gjorde at Kristoffer Hansen ble veileder i FIRST® LEGO® League. Nå håper han flere lærere vil følge i hans fotspor.

– Det er utrolig gøy å se barn som gløder av mestringsfølelse!

Lærer Kristoffer Hansen står smilende foran tavla i klasserommet på Gudeberg skole i Fredrikstad. Pultene er tomme, men snart skal de fylles av ivrige sjetteklassinger. Det er klart for en kodeøkt.

De siste to årene har grunnskolelæreren undervist i teknologifag, der han loser elvene igjennom spennende realfagskonsepter. Nå er han i gang med å introdusere sjetteklasse for FIRST® LEGO® League. Stafettpinnen overtok han etter en kollega for et par år siden. Han etterlyser flere nysgjerrige lærere, som tør å trå ut av komfortsonen og tenke litt nytt rundt læreplanen.

DSC03708
VIKTIG: Grunnskolelærer, Kristioffer Hansen, ser økt iver og deltagelse hos elevene sine når han underviser i koding. FOTO: Izabela Berezowska
– Kunnskap om programmering kan bli svært viktig for dagens skoleelever i årene som kommer. I undervisningsprogrammet FIRST® LEGO® League lærer elevene både grunnleggende matematikk, programmering og mye engelsk. I tillegg får de testet og utviklet samarbeidsevnene sine, forklarer Hansen.

Konseptet organiseres av FIRST Scandinavia med støtte fra Equinor, der hensikten er å løfte frem unge talenter innenfor realfag, kultur og idrett. I 2021 deltok fler enn 15 000 barn på tvers i Skandinavia.

At de ekstra timene som går med til FIRST® LEGO® League, må lånes fra andre fag, har læreren ingen betenkeligheter med.

– Denne formen for undervisning er smart på den måten at den dekker inn flere ulike fag. Bruker vi to timer av for eksempel engelskundervisningen, gjør det ingen verdens ting; elevene sitter jo faktisk og koder på engelsk.

Realfag er framtiden

At realfag er framtiden, er det bred enighet om. Men for at vi skal kunne dekke framtidens behov, og være i stand til å løse framtidens problemer i Norge og i verden, trengs flere realfagsutdannende. Hansen tror den undervisningen han i dag gir barneskoleelever, kan være med på å utdanne morgendagens realister.

– Gjennom FIRST® LEGO® League får elevene en helt annen tilnærming til realfag. Det er det tydelig at de setter pris på. Jeg ser at jeg klarer å vekke interessen til langt fler enn med tradisjonelle undervisningsmetoder, forklarer han.

– Prosjekter som FIRST® LEGO® League er med på å motivere og inspirere elevene. Noen glemmer kanskje litt at det er nettopp realfag de driver med, mens andre kan bli inspirert til å fordype seg mer i realfag senere.
Mdh FLL
TEKNOLOGI BØR FÅ STØRRE PLASS: Realfag kan være langt mer enn utregninger og naturfagseksperimenter. FOTO: Einar Aslaksen

Vil rekruttere flere veiledere

En viktig rekrutteringsarena for FIRST® LEGO® League er kursing av nye veiledere. Gjennom kursene blir veilederne trygget i rollen, og får samtidig tydeliggjort fordelene ved, og verdien av, å delta i programmet.

I en spørreundersøkelse, utført på vegne av FIRST® LEGO® League Scandinavia, svarer hele 52,4 prosent av de spurte veilederne at de deltok i programmet med ønske om å øke motivasjonen til elevene sine.

DSC03732
– Equinorkursene er et spesielt godt rekrutteringstiltak, som gir starthjelp til nye deltakende lag i form av sponset påmelding, robot og utvidelsessett, challengesett (robotbane) – og ikke minst kurs for veilederen, sier sier Silje Kumeus, konseptleder i FIRST® LEGO® League Scandinavia.

På disse kursene får lærerne innføring i FIRST® LEGO® League som helhet, og hands-on erfaring med programmeringen lagene deres skal gjøre. I tillegg får de lære og teste konkrete metoder for å jobbe med problembasert læring i klasserommet.

Tilbake på Gudeberg skole i Fredrikstad sitter konsentrerte elever foran skjermene sine i klasserommet. Lærer Kristoffer Hansen går mellom pultene, svarer på spørsmål og deler ut tips og gode forklaringer på hvordan de best mulig kan komme seg videre der de står fast. Det er en morsom økt og et fagområde han trives svært godt med å undervise i. Men han skulle gjerne sett at han hadde flere kolleger å sparre med.

– Det er på tide at teknologifag får en fast plass på timeplanen i grunnskolen. Jeg jobber iherdig med rekruttering på lærerværelset. Jeg tror nemlig at vi lærere er minst er godt tjent med å tilegne oss denne kunnskapen som elevene er, smiler han.