Kodekraft topp alt 5 Kodekraft topp alt 5

Kodekraft i klasserommet:

- Hvis vi forstår kode, forstår vi mer av verden

Scroll

Hver fjerde tiendeklassing har det siste året blitt introdusert for koding gjennom å lage egne spill. Viktig og motiverende, mener Thea Marie Engen, som oppfordrer andre lærere til å stupe i det.

I et klasserom på Lierbyen skole fylles stolene opp av ivrige tiendeklassinger. Til tross for at verdens største distraksjon – iPaden – lyser mot tenåringene, går samtlige iherdig i gang med dagens oppgaver. Det er tid for koding.

– Verden rundt oss er full av kode. Om vi forstår hvordan en kode er bygd opp, har vi et bedre utgangspunkt for å forstå hvordan verden fungerer, sier lærer Thea Marie Engen.


Hun er faglærer i matte og naturfag, og underviser i valgfaget teknologi og design i 10. klasse. Nylig har hun og klassen gjennomført undervisningsprogrammet «Kodekraft» — et gratis nasjonalt undervisningsprogram for 9. og 10. trinn, utviklet av Equinor og vitensentrene.

Bygger egne spill

I Kodekraft får klassen boltre seg i praktisk programmering og problemløsning, og etter hvert lærer de å lage egne spill. Undervisningen har foregått helt digitalt, med veiledning fra en formidler fra ett av vitensentrene på skjermen.

– I spill-programmering er det kun fantasien som setter grenser for hva spillet skal handle om, eller hvordan det skal lages. Det finnes ingen fasit, og de kan lage det de vil. Hvis det er noe de ikke liker, kan de endre det. Det gir skaperglede, forteller læreren.

I arbeidet får elevene dessuten umiddelbar tilbakemelding når de ser hvordan programmet virker, og får muligheten til å finne veien videre på egenhånd. Dette gir trening i å løse problemer på en systematisk måte med en klar overføringsverdi til problemløsing på andre områder, forklarer Thea.

Kodekraft Klasserom spillet sml
ENKEL KODING: I Kodekraft bruker elevene det blokkbaserte programmet Makecode Arcade for å lage sine egne spill. Foto: Peter Hjertholm

– Kodekraft er en super inngangsdør til koding fordi det ikke krever noen forkunnskap. Jeg lærer sammen med elevene, og ofte er elevene bedre enn meg. Dét synes de er ekstra stas, sier Thea.

Rustes for framtiden

Samfunnet dagens 15-åringer blir voksne i vil trolig være mye mer avansert og automatisert enn i dag. For å navigere seg rundt i en slik femtid, må de kunne forstå og forholde seg til algoritmer.

– Ikke alle skal bli utviklere. Men vi bør kunne forstå den algoritmiske tenkemåten og lære problemløsing. Når vi forstår den algoritmiske tankemåten kan vi løse ekstremt mange kompliserte oppgaver!

Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse har sysselsettingen i IKT-næringen vokst med 25 prosent de siste 10 årene, og fram mot 2030 er behovet forventet å vokse med ytterligere 66 prosent.

Behovet for teknologisk kompetanse handler om tilgang til personer som kan skape morgendagens teknologi og maskiner, men like mye om personer som kan bruke dette utstyret. Dette er behov man også ser vokser enormt i industrien. Equinor, som står bak Kodekraft sammen med vitensentrene, har de siste årene sett hvordan digitalisering også har endret energibransjen, hvor man er helt avhengig av programmering og kodekompetanse for å lykkes med de store utfordringene verden står overfor.

Alle kan lære å kode

På landsbasis har så langt hver fjerde tiendeklassing deltatt på Kodekraft-undervisningen. Grunnet høy etterspørsel er det nå besluttet at også niendeklassinger får tilgang til det koronavennlige undervisningstilbudet. Thea håper at det betyr at enda flere lærere slenger seg på kodetoget.

– Jeg tror mange lærere kvier seg for å introdusere barna for teknologi, fordi de ikke kan det selv. Dette er helt feil. Lærere trenger ikke kunne alt. Du kan lære sammen med elevene.

Hun synes også det er godt nytt at programmering har kommet inn i de nye læreplanene. Likevel er det avgjørende å supplere med andre initiativer som kan heve den digitale kompetansen i skolen.

– Initiativer som Kodekraft gjør det enklere for skolen å integrere koding i undervisningen, særlig i de tilfellene der læreren ikke sitter på kodekunnskap selv. At det er gratis, gjør det i tillegg veldig tilgjengelig. Jeg håper Equinor og vitensentrene kommer med flere lignende initiativer i framtiden, sier Thea.

– Teknologien utvikler seg utrolig raskt. Skal vi henge med gjelder det rett og slett å stupe i det!

Kodekraft tilbys gratis til 9. og 10. trinn i skoleåret 2020/2021. Les mer om undervisningen her.

Dette er Morgendagens helter

Equinor er stolt sponsor av framtidens realfagshelter gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens helter.

Her har Equinor et tett samarbeid med flere av landets vitensentre, støtter undervisningsprosjekter, kunnskapskonkurranser og prosjekter som oppfordrer til kreativ tenkning og problemløsning.

Vi tror at noen av framtidens aller viktigste helter vil være ingeniører og teknologer, og sammen med våre samarbeidspartnere ønsker Equinor derfor å bidra til økt interesse og motivasjon for å velge realfag.

Les mer om Morgendagens helter.