Koding4 Innlandet sml Koding4 Innlandet sml

Kodekraft lar elevene kode sitt eget energispill

Scroll

Kunnskap om programmering er essensielt for å kunne løse morgendagens utfordringer. I undervisningsprogrammet Kodekraft lærer elevene å kode gjennom å bygge sitt eget energispill. – Vi håper å vekke realfagsglede!

Kodekraft er et nytt og gratis nasjonalt undervisningsprogram der elever lærer å kode. Programmet er utviklet i samarbeid med de regionale vitensentrene og Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter der satsing på realfag står sentralt. Hensikten er å skape programmeringsforståelse og realfagsglede blant niende og tiendeklassinger – og kanskje også vekke en interesse for koding som vil komme godt med senere.

– Kodekraft er en inspirerende og kreativ programmeringspakke som lar ungdom utfolde seg i teknologiens univers gjennom praktisk programmering. Ved å tilby elever praktisk læring innen realfag håper vi at flere ser hvor gøy realfag kan være, sier Anniken Haugen Jebsen, merkevaresjef for Equinor.

Undervisningsprogrammet passer godt til digital gjennomføring, og gir elevene et annerledes og spennende innslag i skoledagen — og det hjelper samtidig lærerne med å variere undervisningen. Så langt har 10 500 elever og 170 skoler over hele landet gjennomført Kodekraft.

Koding2 Innlandet sml

– Grunnleggende kjennskap til koding vil være essensielt når dagens elever i framtiden skal finne løsninger på kjente og ukjente problemer.

Avgjørende kunnskap

Når unge lærer å kode, får de trening i å se alle de små delene som må settes sammen for at noe skal skje. De lærer å tenke analytisk og innovativt.

Ett eksempel på en kompleks utfordring fra Equinors verden der programmering og kodekompetanse er helt avgjørende, er hvordan man skal klare å forsyne verdens voksende befolkning med energi fra bærekraftige kilder, som er skånsomme for naturen og gjør minst mulig inngrep i hverdagen vår.

Grunnleggende kjennskap til koding vil være essensielt når dagens elever på 9. og 10. trinn i framtiden skal finne løsninger på kjente og ukjente problemer. Likevel er det mange ungdommer som ikke kjenner til programmering før på videregående.

– Kunnskap om programmering og koding er avgjørende for morgendagens arbeidsplasser, og vi ser en økt tendens av programmering i ulike skolefag. Derfor er det viktig at flere lærer seg grunnleggende programmering, sier Geir Endregard, direktør på INSPIRIA science center i Sarpsborg og prosjektleder for Kodekraft.

Kodekraft2 Therese Patrick sml
KODE-LEK: Undervisningsprogrammet Kodekraft krever ingen forkunnskap. Foto: Vitensentrene

Utvikler digitalt energispill

Den digitale dobbelttimen som danner grunnlaget for Kodekraft, ledes av en dyktig formidler fra et vitensenter, som i sanntid veileder elevene fra start til slutt. I løpet av undervisningsprogrammet skal elevene utvikle et eget energispill, steg for steg, samtidig som de må løse spennende og morsomme oppgaver knyttet til påvirkningen som koding har på samfunnet vårt. Alt foregår i en kreativ, pedagogisk og spennende innpakning som skaper mestringsfølelse.

– Med Kodekraft tilbyr vi skoler over hele landet en unik undervisningspakke!

Programmet er spesielt utviklet med hensyn til læreplanene for 9. og 10. trinn, med både koding og energikilder som tematikk. Vi har allerede fått flere positive tilbakemeldinger fra skoler som har testet tilbudet og håper enda flere vil melde seg på, avslutter Endregard.

Kodekraft tilbys gratis til 9. og 10. trinn i skoleåret 2020/2021. Les mer på www.kodekraft.no.

Dette er Morgendagens helter

Equinor er stolt sponsor av framtidens realfagshelter gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens helter.

Her har Equinor et tett samarbeid med flere av landets vitensentre, støtter undervisningsprosjekter, kunnskapskonkurranser og prosjekter som oppfordrer til kreativ tenkning og problemløsning.

Vi tror at noen av framtidens aller viktigste helter vil være ingeniører og teknologer, og sammen med våre samarbeidspartnere ønsker Equinor derfor å bidra til økt interesse og motivasjon for å velge realfag.

Les mer om Morgendagens helter her.