Runar tavle close up test Runar tavle close up test

Teach First Norway:

Runar får en helt unik lærerutdanning

Scroll

Andelen elever i videregående skole som velger realfag går ned. Det byr på utfordringer i samfunnet, ettersom stadig flere bedrifter etterspør realfagskompetanse.

Teach First Norway ønsker å møte disse utfordringene ved å utvikle dyktige nyutdannede realister til effektive og inspirerende lærere og ledere. En av dem er Runar Høidal Kvåle (26).

En mastergrad i industriell økonomi er kanskje ikke den mest selvsagte studieretningen, dersom man ser for seg å bli lærer i videregående skole. Men for Runar lå hele tiden lærerdrømmen og ulmet under overflaten.

- Jeg har alltid trivdes godt med mennesker. Og jeg gjorde noen valg underveis i mastergraden min som jeg visste ville gi meg muligheten til å gå i en litt annen retning.
Equinor kropp 1400x1000
MED HJERTE FOR REALFAG: Runar har alltid vært nysgjerrig på hvordan ting fungerer og henger sammen. Nå jobber han med å vekke den samme interessen hos elevene på Bjerke videregående skole i Oslo. FOTO: Peter Hjertholm

Det siste halvåret har Runar jobbet som realfagslærer ved Bjerke videregående skole i Oslo. Han forteller med stor iver om klasseromsundervisning og om elever som strever i realfag, om viktigheten ved å motivere, og om den helt unike erfaringen han får via programmet Teach First Norway, som han er en del av.

Les mer om programmet her.

Vil styrke realfagene

Teach First Norway ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo kommune, Equinor og Universitetet i Oslo ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning. Formålet er å bidra til at flere elever fullfører og består realfagsopplæringen.

Hvert år blir mellom 10 og 20 kandidater tatt inn i det toårige programmet. Kandidatene får egen mentor, praktisk- pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo, workshops og samlinger i regi av Equinor samtidig som de jobber fulltid som lærer på en ungdomsskole eller videregående skole i Oslo.

Ett år inn i Teach First Norway-programmet oppnår kandidatene formell lærerkvalifisering – og får da tilbud om fast jobb som lærer

- Teach First Norway er en helt unik mulighet for den som ønsker å tilegne seg ledelseskunnskaper. Jeg får full lønn, fast jobb, og får en lærerutdanning og ledelseskompetanse med på kjøpet, forklarer Runar entusiastisk.

I to år, mens Runar gjennomfører Teach First Norway-programmet, er han en del av den faste lærerstaben på Bjerke videregående skole. Der har han også hyppig kontakt med mentoren sin, som fullførte Teach First Norway-programmet for noen år tilbake.

- Gjennom Teach First Norway er jeg en del av et miljø med kandidater i samme situasjon, og får en ledelsesutvikling få forunt. Men det er et utfordrende program, der man må stå på og jobbe hardt.

En annerledes studieretning

For Equinor handler Teach First Norway om å bidra til å øke interessen for realfag, slik at flere unge velger denne studieretningen senere i livet. Gjennom samarbeidet med Oslo kommune og Universitetet i Oslo, bidrar Equinor til å utdanne og utvikle modige, trygge og inspirerende realfagslærere.

- Jeg ser at mange elever nok mangler mestringsfølelse og motivasjon i realfagene fra ung alder. Realfag handler enkelt og greit om forståelse. Selv om man kan pugge formler, vil man møte på problemer hvis man ikke har forståelsen for hvorfor man gjør det man gjør, sier Runar, som brenner for å formidle og forklare fagene.

Equinor tavle unna 1080x800
OPPTATT AV Å GJØRE EN FORSKJELL: - Jeg ønsker å være den engasjerte læreren, som gjør realfag spennende for elevene, sier Runar. FOTO: Peter Hjertholm

I en alder av 26 år, har han både fullført en mastergrad og begitt seg ut på et krevende toårig utviklingsprogram . – Hvor kommer motivasjonen fra?

- Denne gangen motiveres jeg av at jeg som lærer vil ha mulighet til å utgjøre en forskjell. Jeg har allerede latt meg begeistre av læreryrket, og det faktum at jeg har greid å gjøre realfag lystbetont for elever som tidligere har gruet seg til matte- og naturfagstimer. Det koster så lite å strekke seg litt ekstra for å bygge gode relasjoner til elevene. Derfra blir det så mye enklere å hjelpe dem med motivasjon og mestring.

- Jeg ønsker å være den læreren som elevene husker at inspirerte dem til å jobbe med eller utdanne seg videre innen realfag, avslutter han.

Dette er Morgendagens helter

Equinor er stolt sponsor av framtidens realfagshelter gjennom sitt talentutviklingsprogram Morgendagens helter.

Her har Equinor et tett samarbeid med flere av landets vitensentre, støtter undervisningsprosjekter, kunnskapskonkurranser og prosjekter som oppfordrer til kreativ tenkning og problemløsning.

Vi tror at noen av framtidens aller viktigste helter vil være ingeniører og teknologer, og sammen med våre samarbeidspartnere ønsker Equinor derfor å bidra til økt interesse og motivasjon for å velge realfag.

Les mer om Morgendagens helter.