Personvern­erklæring

1. Innledning

Equinor ASA er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles ved bruk av morgendagenshelter.no. Alle personvernregler og informasjon som gjelder for Morgendagens helter-programmet finner du her. Dersom du også ønsker å se Equinor ASAs generelle personvernerklæring finner du den på equinor.com.

Personvernlovgivningen skal blant annet sikre at dine personopplysninger behandles på en sikker måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem, og at de slettes når det ikke lenger er lov å beholde dem.

Equinor forplikter seg til å ivareta personvernet for alle vi kommer i kontakt med via Morgendagens helter-programmet. Vi vil kun benytte personopplysningene dine til formål som er berettigede, og de vil behandles i tråd med de krav som gjelder til beskyttelse av personopplysninger og Equinors bindende selskapsregler (Binding Corporate Rules).

2. Hva er Morgendagens helter?

«Morgendagens Helter» er Equinors sponsor- og talentutviklingsprogram der vi støtter unge mennesker som har en sterk indre motivasjon, og som legger ned maksimalt med innsats for å få til noe ekstraordinært - enten det er i klasserommet, på en idrettsarena eller på en scene.

Morgendagens Helter er ikke et program det er mulig å søke på, men et sponsorprogram som inngås med idrettsforbund og vitensentre med flere.

Unge talenter trenger rollemodeller og gjennom Morgendagens Helter-programmet får de nettopp dette. Vi har mentorer og ambassadører som både i sin nåværende og tidligere karriere har nådd store mål. Vi sørger for at disse kan jobbe sammen med unge talenter slik at de kan dele av sin erfaring og hjelpe dem til å nå målene sine.

Sponsoratene som inngår er innen idrett, utdanning & realfag samt kultur.

3. Behandling av personopplysninger i tilknytning til Morgendagens helter-programmet

3.1 Generelt

Equinor vil kun behandle personopplysninger når det er nødvendig for at vi skal kunne drive Morgendagens helter-programmet og morgendagenshelter.no på god og legitim måte, oppfylle rettslige krav eller avtaler, eller etter samtykke (som kan trekkes tilbake til enhver tid). Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling som var basert på samtykket før det ble trukket tilbake. Mer informasjon om lovgrunnlag er oppgitt under.

I sponsorprogrammet for Morgendagens helter og på morgendagenshelter.no behandler Equinor kun personopplysninger som nevnt under.

3.2 Aldersgrense

Morgendagens helter-programmet bruker mediekanaler som Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat og YouTube. Aldersgrensen for å bruke de ulike appene er 13 år i tråd med personopplysningsloven § 8 nr. 1.

Aldersgrupper vi kommuniserer med direkte er fra 16 år og oppover, dvs. videregående skole-nivå. Aldersgrupper vi kommuniserer med via våre partnerskap og sponsoravtaler (f.eks. Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund) kan være ned i 13 – 15 år, dvs. ungdomsskolenivå.

Morgendagenshelter.no er ikke ment for brukere som er under 13 år og vi behandler ikke personopplysninger om personer under 13 år med vilje (slike data vil slettes når det oppdages). Er du under 13 år må du få en foresatt til å hjelpe deg.

Hvis du får vite at noen yngre enn 13 år har gitt oss personopplysninger via morgendagenshelter.no, kan du kontakte oss på gm_ccomdataprotect@equinor.com

3.3 Lovgrunnlag

All behandling av dine personopplysninger krever et grunnlag i norsk lov.

Samtykke

For deltakelse i spill eller konkurranser, invitasjoner til arrangementer eller utsendelse av informasjon eller nyhetsbrev vil grunnlaget være ditt samtykke ved din registering hos oss i tråd med personvernforordningen § 6 nr. 1 bokstav a.

Ved å delta i spill, konkurranser, arrangementer, motta informasjon/nyhetsbrev fra oss og bruk av morgendagenshelter.no (informasjonskapsler) samtykker du i at vi oppbevarer din informasjon som beskrevet under i punkt 3.4 – 3.6.

Berettiget interesse

Når det gjelder behandling av dine personopplysninger i tilknytning til kommunikasjon i sosiale medier og analyse og statistikk vil behandlingsgrunnlaget for disse formålene være berettiget interesse i tråd med personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Vår berettigede interesse er å fremskaffe informasjon og sikre god administrasjon av og støtte til vårt Morgendagens helter-program og til samarbeidspartnere, samt å forbedre og videreutvikle morgendagenshelter.no til det beste for deg og andre brukere.

3.4 Deltakelse i spill, konkurranser o.l.

Noen ganger arrangerer vi spill og konkurranser. Ved påmeldingen vil vi be deg om noen få opplysninger slik som navn, e-post og telefonnummer, samt av og til skole og linje. Dersom du har vunnet en premie vil vi også be deg om din privatadresse for å kunne sende deg premien. Dersom du vinner samtykker du i at ditt navn kan bli publisert. Dersom det er ønskelig å publisere bilder (f.eks. av vinneren i en konkurranse) eller skrive en artikkel om deg vil vi be deg samtykke til dette spesielt.

Formålet med å be deg om opplysningene er blant annet å kunne invitere deg til spillet/konkurransen, samt å knytte deg til en eventuell premie og/eller resultatliste. De fleste opplysningene lagres til konkurransen er avsluttet. Oversikt over vinnere lagres litt lenger (maks 3 måneder), da vi må sikre at vinnerne har mottatt sine premier og følge opp dersom de kontakter oss om premien. Det kan også være at vi på et litt senere tidspunkt ønsker å f.eks. fortelle historien om en person eller et vinnerlag.

3.5 Invitasjoner til arrangementer

Når du melder deg på et arrangement vil vi be om opplysninger slik som navn, e-post og telefonnummer, samt av og til skole og linje. Dette er for å bli kjent med deg som deltaker og for å kunne gi deg informasjon om arrangementet. I tillegg trenger vi denne informasjonen for vår administrasjon og tilrettelegging av arrangementet. Opplysningene lagres maks 3 måneder etter at arrangementet er avsluttet.

3.6 Utsendelse av informasjon og nyhetsbrev

Fra tid til annen sender vi ut informasjon eller nyhetsbrev i tilknytning til Morgendagens helter-programmet. Dersom du ønsker å motta disse på e-post kan du registrere din e-post på nettsiden vår (når det blir tilgjengelig).

Vi vil oppbevare din e-post så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev eller pressemeldinger fra oss.

3.7 Kommunikasjon i sosiale medier

Morgendagens helter-programmet har aktive profiler på Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube og TikTok. Vi bruker også sosiale medier for å holde deg oppdatert om oss og vår virksomhet, og for rekrutteringsformål. Vi forholder oss til Equinors Retningslinjer for sosiale medier.

3.8 Analyse, statistikk og informasjonskapsler

Vi analyserer bruken av morgendagenshelter.no for å optimalisere våre nettsider og gi deg gode brukeropplevelser. Analysen lages på bakgrunn av handlinger som utføres av deg på våre nettsider. Statistikken anonymiseres slik at vi ikke kan koble informasjonen tilbake til deg.

Statistikken inkluderer eksempelvis hvilke sider eller nyhetssaker du har besøkt, når og hvor lenge disse besøkes, handlinger i konkurranser, spill og den geografiske posisjonen til enheten du bruker, dersom enheten er satt opp til å dele dette.

Dersom du lurer på hvordan vi benytter informasjonskapsler på morgendagenshelter.no i mer detalj, kan du lese mer om det i vår rutine for informasjonskapsler.


4. Sikkerhet

Equinor vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til behandlingen av dine personopplysninger i tilknytning til Morgendagens helter-programmet og morgendagenshelter.no. Det samme vil også gjelde våre eksterne leverandører som behandler personopplysninger på vegne av Equinor på ulike områder i tilknytning til Morgendagens helter-programmet.

Personopplysningene dine vil lagres forsvarlig og ikke lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen (dvs. bakgrunnen for at du ga dine personopplysninger til oss).

5. Overføring av personopplysninger

Equinor vil ikke overføre personopplysninger som f.eks. navn, e-post og telefonnummer innsamlet på morgendagenshelter.no ut av EU/EØS.

Vi benytter imidlertid Siteimprove som analyseverktøy og her deles data som gjenkjenner din enhet når du er på sidene våre. Dette kan for eksempel være type enhet (pc, mobil), samt geografisk posisjon (dersom du har valgt å dele dette).

6. Slik utøver du dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir rettigheter til registrerte personer; det vil si til deg dersom du har gitt oss personopplysninger via morgendagenshelter.no. Det betyr at du har rett til å be om innsyn, retting, sletting og/eller begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, kan du ta kontakt med personvernombudet i Equinor (e-postadresse: gm_dataprotection@equinor.com).

Du har også rett til å klage til det norske Datatilsynet dersom du mener at vi har overtrådt personvernlovgivningen, men vi oppfordrer deg til å kontakte Equinors personvernombud før du eventuelt sender inn en slik klage.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis det bare er en mindre oppdatering eller endring, kan vi gjøre slike endringer uten å publisere en særskilt melding om dette. Dersom endringene er betydelige og påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler personopplysninger på, vil vi gi melding om dette på nettsiden vår. Se derfor på denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

Sist oppdatert: 26.02.2021