Toppbilde utdanning Toppbilde utdanning

Morgendagens helter

Utdannings- og realfags-partnerskap

Scroll

I framtiden trenger vi enda flere kloke hoder som kan bidra til å løse de energiutfordringene vi står overfor. Målet vårt er at mange av framtidens helter vil være ingeniører og teknologer.

Equinor ønsker å inspirere barn og unge til å studere realfag gjennom å støtte prosjekter der fag kombineres med konkurranser, spill og lek. Vi vil stimulere til at flere ønsker å jobbe med å finne smarte løsninger for en av de største utfordringene i vår tid: Hvordan man skal produsere nok energi til verdens voksende befolkning samtidig som utslippene må ned.

Det er derfor viktig at enda flere unge mennesker studerer realfag. Det er ikke viktig kun for Equinor, men også for Norge som land.

Det er viktig at enda flere unge mennesker studerer realfag. Det er ikke viktig kun for Equinor, men også for Norge som land.

Vitensentrene og koding

Equinor støtter syv regionale vitensentre i Norge, fra Alta i nord til Sarpsborg i sør.

De siste årene er det koding som har vært tema i våre samarbeidsprosjekter.

Les mer om vårt nyeste prosjekt Kodekraft her.

Vitensentrene og Equinor jobber mot samme mål, og det er å utvikle talenter som kan prege framtiden. Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter ønsker å inspirere unge mennesker til å være med å løse framtidens energiutfordringer. Gjennom å støtte undervisningsprosjekter, kunnskapskonkurranser og prosjekter som oppfordrer til kreativ tenkning og problemløsning, håper vi å skape en interesse for realfag og motivasjon til å bli morgendagens ingeniører.

First Scandinavia – FIRST® LEGO® League

FIRST® Scandinavia er en ideell stiftelse med formål å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi i sin alminnelighet, gjennom programmer der barna selv er drivkraften.

Samarbeidet med Equinor omfatter konseptene FIRST® LEGO® League og Newton Rom.

FIRST®
LEGO® League

Equinor har vært hovedsponsor av FIRST® LEGO® League i Skandinavia i 20 år. FIRST® LEGO® League er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og ungdom mellom 4 og 16 år. Vi støtter arrangementet fordi vi mener dette er en flott konkurranse som vekker barns interesse for teknologi, forskning og realfag.

Newton-rom

Et Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med søkelys på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet tilbyr læreplanbasert undervisning til skolene som er tilknyttet rommet.

Teach First Norway

Teach First Norway er et utviklingsprogram for nyutdannede realister. Programmet har til hensikt å utvikle faglig dyktige ledertalenter til effektive og inspirerende realfagslærere. Gjennom programmet får kandidatene formell lærerutdanning og ledertrening, samtidig som de jobber som lærere på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo. Det er et utfordrende og givende program, hvor de rette kandidatene utgjør en forskjell fra dag én.

Equinor har vært svært engasjert i etableringen og utviklingen av Teach First Norway. Den viktigste målsettingen for oss er å bidra til økt kvalitet og læring i realfagsundervisningen.

Se våre andre sponsorater

Toppbilde idrettssponsorat

Idrettssponsorater

Bjorg03

Kultursponsorater