Ny Ajer topp Toppbilde ajer hoyde

– Det er ikke bare under flomlyset på banen du må bruke tiden godt

Scroll

Mange fotballspillere har en drøm om å leve av lidenskapen sin. Og noen få blir så gode at de faktisk får denne muligheten. Nåløyet er trangt, og tilfeldigheter kan spille inn om du faktisk når målet.

— Derfor er det viktig å bruke tid på skolegang i tillegg til trening, sier landslagsspiller og Celtic-proff Kristoffer Ajer.

Ajer er mentor for Equinor Morgendagens helter og ønsker å være et godt forbilde for unge spillere, både på og utenfor banen.

— Det er ikke lett å skulle satse skikkelig på idretten og samtidig bruke tid på skolen. Og det krever mye tilrettelegging for å få til begge deler. Da jeg gikk på videregående fikk jeg en fantastisk hjelp fra skolen slik at jeg kunne trene masse, spille kamper, men jeg fikk også støtte slik at jeg kunne fullføre skolen med gode resultater, sier Ajer.

Utvider Landslagsskolen

Tilrettelegging er viktig også for Equinor når vi gjennom en årrekke har støttet prosjekter for talentfulle fotballspillere. Mye av vårt bidrag kommer til uttrykk gjennom Equinor Landslagsskolen som handler om å identifisere, stimulere og utvikle våre mest lovende 13 – 16 åringer. Målet er å trene disse systematisk slik at de kan utvikle seg til toppspillere på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Ajer Action 1400px
FLERE BEN Å STÅ PÅ: Proffspiller Kristoffer Ajer oppfordrer unge til å bruke tid på skolegang, selv om man satser på idretten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Nå utvider vi Landslagsskolen med egne matte- og naturfagsmentorer som skal hjelpe spillere slik at de kan utvikle seg videre på skolen og ikke bare på fotballbanen. Målet er å hjelpe unge fotballspillere med skolearbeid slik at de kan få til det samme som Kristoffer Ajer.

— Vi ønsker å utvikle hele mennesket, ikke bare fotballspilleren. Utvidelsen av Landslagsskolen vil sørge for at unge spillere får bistand fra matte- og naturfagslærere slik at de får økt forståelse for fagene. Målet er at de skal få et bedre grunnlag til å ta videre skolegang og gjerne bli inspirert til å velge realfag, sier merkevaresjef i Equinor Anniken Haugen Jebsen.

Tilbudet gis til spillere som er en del av Equinor Landslagsskolen og som går i 9. og 10. Klasse.

Håper mange vil søke

Det er lærere med bakgrunn fra Teach First-programmet som vil være mentorer for spillerne som blir med på ordningen.

Reiten action 1400px
SØK STØTTE: Chelsea-proff og mentor Guro Reiten håper flere unge vil benytte seg av støtten — det vil gjøre det enklere å kombinere sport og skolegang. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Guro Reiten som også er mentor for Morgendagens Helter og som til daglig spiller i Chelsea i England håper at mange unge velger ta imot hjelpen fra NFF og Equinor.

— Når man opplever bedre mestring på skolen tror jeg dette vil gjøre disse ungdommene til enda bedre fotballspillere. Når de får god støtte på det faglige vil dette frigjøre mer tid til å drive med fotball, sier Reiten.

Kunnskapsprosjektet der lærere med bakgrunn fra Teach First-programmet skal gi unge fotballspillere bistand med skolearbeid i matte og naturfag starter opp ved skolestart høsten 2021.

Dette er Kunnskapsprosjektet:

Prosjektet er en del av Landslagsskolen der niende- og tiendeklassinger skal få mentorer med bakgrunn fra Teach First slik at de kan utvikle seg og bedre kunnskapen innenfor matte og naturfag.

Målgruppen er spillere som er en del av Equinor Landslagsskolen som også omfatter spillere på kretslag.

Spillere som ønsker å bli en del av prosjektet søker via Norges Fotballforbund.