Takk Equinor Takk Equinor

Søknadsportalen er åpen:

Nå vil vi støtte enda flere gode tiltak

Scroll

Etter å ha gitt økonomisk støtte til 186 fantastiske tiltak landet rundt våren 2022, er vi i Equinor igjen klare til å motta søknader for nye prosjekter.

Nå setter vi i gang igjen. Målet er å glede barn og unge i hele landet! I vår delte vi ut midler til totalt 186 tiltak for unge opp til 25 år. Teater, musikkskoler, korps, studentforeninger, skoleprosjekter, idrettslag, sommerskoler, ungdomsklubber og utallige ulike foreninger fikk penger til å sette i gang og fullføre tiltak som kom barn, ungdom og studenter til gode før sommeren.

Tema for året er fortsatt «Samhold og Inkludering». Vi vil gjerne bidra til tiltak som inkluderer og som har fokus på at flest mulig får delta og blir inkludert i opplevelser og aktivitet sammen med andre.

Den 1. september åpnet vi igjen portalen vår. Her har du nå muligheten til å søke via vårt søknadsskjema. I tillegg finner du mer informasjon om støtteordningen.

Vil gi støtte over hele landet

Vi ønsker å gi midler til alle landsdeler, og har komiteer som vurderer søknader for fem inndelte regioner. Vi gir beløp på 10.000 kroner og 100.000 kroner. Søker du om det høyeste beløpet må du legge ved en begrunnelse for hvorfor vi skal velge akkurat dette tiltaket.

Nå er søknadsportalen åpen. Les mer og søk om støtte her

– Etter årene med pandemi ser vi virkelig et behov for at mennesker føle en tilhørighet et sted, og at de kan gjøre noe positivt sammen med andre mennesker. Samtidig er det viktig å inkludere de som kanskje har falt litt utenfor. Denne søknadsperioden vil vi, som i fjor, legge spesielt vekt på tiltak som handler om å sette i gang eller videreutvikle prosjekter som får mennesker til å føle et genuint samhold, og som kan gjøre at flest mulig blir inkludert, sier Anniken Haugen Jebsen, merkevaredirektør i Equinor.

Ønsker du å søke om støtte?

Vi håper så mange som mulig søker. Vi kommer til å støtte tiltak i alle Norges landsdeler.

Den som søker må være over 18 år og det kan søkes på tiltak for unge og studenter innenfor idrett, kultur eller utdanning. All informasjon du trenger for å søke finnes i søknadsportalen.

Les mer og søk om støtte til ditt prosjekt her