Artikkel equinor mdh støtteordning daleoen v 2 00 00 15 22 Still010 Artikkel equinor mdh støtteordning daleoen v 2 00 00 15 22 Still010

Nå kan du søke om pengestøtte

Scroll

Vi satser på framtiden, derfor satser vi på dere. Målet er bidra til å skape aktivitet, utvikling og glede for barn og unge i hele Norge!

– Fordi vi har så mange fantastiske prosjekter i dette landet som satser på ungdommen, så satser vi sammen med dem. Med Equinors støtteordning ønsker vi å støtte barn og unge – og satse på framtiden, sier Thea Moen, sponsorsjef i Equinor.

I 2022 delte vi ut midler til over 250 prosjekter fordelt på fem regioner.

Kanskje er det din tur i år? Du kan søke om støtte på to nivåer; 10.000 kroner og 100.000 kroner. Årets første søknadsperiode varer fra 1. april til 30. april.

Vi deler ut midler til alt fra teater, musikkskoler, korps og studentforeninger til idrettslag, sommerskoler og ungdomsklubber.

Søk om støtte her

Artikkel equinor mdh støtteordning Tr AMS 16x9 00 00 06 05 Still005
SØK OM STØTTE: I år er det et særlig fokus på å få flere søknader fra studentorganisasjoner, lokale teknologiprosjekter og skoler.

Rekruttering og utvikling

I år er det et særlig fokus på å få flere søknader fra studentorganisasjoner, lokale teknologiprosjekter og skoler, i tillegg til å støtte gode tiltak innenfor idrett og kultur.

– Vi har over flere år mottatt mange gode søknader fra idretten og kulturlivet. I år håper vi at flere studenter, lærere og unge teknologer oppdager støtteordningen vår. På den måten kan vi satse på framtiden sammen med dem.
Thea Moen, sponsorsjef i Equinor.

For søknader om 10.000 kroner trengs ingen spesiell begrunnelse, men for 100.000 kroner ønsker vi en begrunnelse for hvorfor vi skal velge akkurat dette tiltaket, og hvordan tildelingen skal bidra til å fremme årets tema, som er «Rekruttering og utvikling».

– Vi vet at det finnes lite midler i frivillighets-Norge til utvikling, kursing og rekrutteringstiltak. Etter pandemien opplever vi at det er et stort behov etter å gjenoppbygge organisasjonenes arbeid. Det vil vi bidra til å støtte, sier Thea Moen, sponsorsjef i Equinor.

Nye korpsuniformer og skicrossløype

I fjor var temaet «Samhold og inkludering». Blant organisasjonene som fikk støtte fra oss var Frøyland skolekorps, som brukte pengene på å bytte ut de slitne korpsuniformene med flunkende nye.

For å se filmen må du endre samtykket ditt til å akseptere cookies for "Markedsføring".

Også Hammerfest skiklubb ble tildelt midler, som gikk til innkjøp av en skicross-løype. Tiltaket har skapt mye aktivitet og glede blant store og små skiløpere.

For å se filmen må du endre samtykket ditt til å akseptere cookies for "Markedsføring".

Andre som mottok støtte var Dale Oen Experience. Stiftelsen har utviklet et konsept for skoleungdom fra hele Norge, som av ulike årsaker har droppet ut av videregående skole. Se mer om hva støtten fra Equinor bidro til her:

For å se filmen må du endre samtykket ditt til å akseptere cookies for "Markedsføring".

Trondheim Akuttmedisinske studentforening mottok 100.000 kroner fra Equinor. Med støtten har TrAMS styrket den faglige kunnskapen hos medisinstudenter innenfor akuttmedisin, gjennom faglige aktiviteter for medisinstudenter på NTNU:

For å se filmen må du endre samtykket ditt til å akseptere cookies for "Markedsføring".

Ung trener er et prosjekt i regi av Holmlia idrettsklubb er også blant fantastiske tiltak vi støttet i fjor. Her får ungdom muligheten til å være trenere for et idrettslag:

For å se filmen må du endre samtykket ditt til å akseptere cookies for "Markedsføring".

Ønsker du å søke om støtte?

I år kommer Equinor nok en gang til å støtte gode tiltak i alle Norges landsdeler, og håper så mange som mulig søker. Støtten vil gå til alt fra studentorganisasjoner som ønsker å utvikle tilbudet sitt og lokale fotballag som trenger å videreutdanne klubbens unge trenere og dommere – til korpset som vil rekruttere nye talenter eller frivillige for framtiden.

Den som søker må være over 18 år. Husk det kan søkes på tiltak for unge og studenter innenfor både idrett, kultur og utdanning. All informasjon du trenger for å søke finnes i søknadsportalen.

GÅ INN PÅ SØKNADSPORTALEN EQUINOR.COM/STOTTE DER DU VIL FINNE MER INFORMASJON OM SØKNADSORDNINGEN